Found 8 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: ge rätt tonhöjd
  bringa i samklang ange tonen för anslå justera ställa in anpassa avstämma stämma

Synonyms for ange

Found 160 synonyms in 18 groups
 • 1
  Meaning: tillkännage
  förkunna kungöra proklamera beteckna som uttala utlåta sig påstå betyga
  bedyra deklarera försäkra ange uppge anföra förklara
 • 2
  Meaning: fastställa
  bestämma stipulera begränsa precisera
  fastslå ange fixera
 • 3
  Meaning: uppenbara
  avslöja röja ådagalägga lägga i dagen manifestera dokumentera skaffa belägg för förete
  ge bevis på ge prov på bevisa ange antyda vittna om visa
 • 4
  Meaning: beteckna
  ange markera utpeka utvisa utmärka

Synonyms for för

Found 17 synonyms in 5 groups
 • 1
  Meaning: stäv
  förskepp framstam bog för
 • 2
  Meaning: kontra
  motsatt för pro emot
 • 3
  Meaning: förskepp
  för stäv förstäv bog
 • 4
  Meaning: för
  för till

ange tonen för synonyms - Swedish related words for ange tonen för

Synonyms before and after ange tonen för

 • anförtro sig
 • anförtro åt
 • anförvant
 • anförvanter
 • ange
 • ange det utmärkande
 • ange riktning till
 • ange som skäl
 • ange takten
 • ange tonen
 • ange tonen för
 • angel
 • angelus
 • angelägen
 • angelägenhet
 • angeläget ärende
 • angenäm
 • angenämt
 • angenämt beröra
 • angina
 • angiva