Found 8 synonyms in 1 groups
1
Meaning: ge rätt tonhöjd
bringa i samklang, ange tonen för, anslå, justera, ställa in, anpassa, avstämma, stämma

Synonyms for ange

Found 18 synonyms in 1 groups

Synonyms for för

Found 5 synonyms in 1 groups

ange tonen för synonyms - Swedish related words for ange tonen för