Found 13 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: stocka sig
  tjockna hämmas upphöra att flyta dämmas upp kvävas tilltäppas skocka sig anhopas stå stilla stagnera bilda flaskhals strejka stocka

Words similar to anhopas

anhopas synonyms - Swedish related words for anhopas

Synonyms before and after anhopas

 • angripen av
 • angränsa
 • angränsande
 • angå
 • angående
 • angöra
 • angöringsplats
 • anhalt
 • anhang
 • anhopa
 • anhopas
 • anhopning
 • anhängare
 • anhängarskara
 • anhängig
 • anhängiggöra
 • anhängiggöra ett mål
 • anhålla
 • anhålla om
 • anhållan
 • anhållan om utlåtande