Found 92 synonyms in 11 groups
 1. 1
  Meaning: början
  upphovbegynnelseansatsanledningrotämneembryoupprinnelsesak i sin lindafrö
 1. 2
  Meaning: ämne
  frörottillstymmelseansats
  grundbörjanrudimentembryo
 2. 3
  Meaning: upphov
  uppkomstursprungupprinnelsefödelsekällavagga
  lindarotgrundansatsgenesisbörjan
 3. 4
  Meaning: varning
  hotliten olyckaansatseldsvådeungeförebud
  varselincidentskrämskottalarmtillbud
 4. 5
  Meaning: benägenhet
  böjelsedispositionförkärlekfallenhet
  lustansatstendens
 1. 6
  Meaning: sats
  spjärnfartstartansats
 2. 7
  Meaning: anlopp
  ansatsfartsats
 3. 8
  Meaning: nyck
  anfallinfallutbrottansats
  knäppspurtryck
 4. 9
  Meaning: embryo
  ansatsanlagspårantydanfrörest
  tillstymmelseförsta börjanförsta grundenelementarudiment
 5. 10
  Meaning: start
  startskottansatsbörjan
  begynnelseinledningavspark
 6. 11
  Meaning: antydan
  aningansatsteckenspårskymtskuggasmula
  grandgnuttajotaunsrudimentembryotillstymmelse

ansats synonyms - Swedish related words for ansats

Synonyms before and after ansats

 • anpassningslära
 • anrika
 • anrop
 • anropa
 • anropande
 • anrätta
 • anrättning
 • ans
 • ansa
 • ansad
 • ansats
 • ansatt
 • ansatt av
 • anse
 • anse att ngn har rätt till
 • anse jämgod
 • anse sig
 • anse sig nödsakad
 • anse som självklart
 • anse värdig
 • ansedd