Found 62 synonyms in 11 groups
 1. 1
  Meaning: städsla
  anställastädja
 1. 2
  Meaning: tillsätta på förordnande
  anställautseutnämnakonstitueraförordna
 2. 3
  Meaning: värva
  anställamobiliserarekrytera
  uppföra i rullornainskrivaenrollera
 3. 4
  Meaning: utse
  tillsättaförordnautnämnaanställatillförordna
 4. 5
  Meaning: anställa
  anställaantaga
 1. 6
  Meaning: arrangera
  anordnaföranstaltaanställa
 2. 7
  Meaning: antaga
  ta i sin tjänstge anställningengagerage engagemanglejastädslastädjatillsätta
  tillförordnaförordnautnämnautseenrollerarekryteraanställa
 3. 8
  Meaning: ge upphov till
  förorsakavållatillfoga
  göraanstiftaanställa
 4. 9
  Meaning: skaffa plats åt
  anvisa plats åtanställaengageraplacera
 5. 10
  Meaning: hyra
  städslatingaanställa
  engageraarrenderaleja
 6. 11
  Meaning: upphöja
  ge högre tjänstutnämnautsetillförordna
  anställatillsättasparka uppåtbefordra

anställa synonyms - Swedish related words for anställa

Synonyms before and after anställa

 • anstryka
 • anstrykning
 • anstränga
 • anstränga sig
 • ansträngande
 • ansträngd
 • ansträngning
 • ansträngningar
 • ansträngt vänlig
 • anstucken
 • anställa
 • anställa betraktelser
 • anställa blodbad
 • anställa blodbad på
 • anställa efterforskningar
 • anställa försök
 • anställa klappjakt på
 • anställa prov med
 • anställa skada
 • anställa vid
 • anställare