Found 41 synonyms in 5 groups
 1. 1
  Meaning: upptagen
  bundenanställdlejdstaddengagerad
 1. 2
  Meaning: löntagare
  arbetstagarearbetaretjänstemanpersonal
  biträdeunderlydandeanställd
 2. 3
  Meaning: underlydande
  underhavandeanställdsubaltern
  tjänarelakejunderordnad
 3. 4
  Meaning: underordnad
  underhavandesubordineradanställdtjänare
  tjänstefolktjänstehjonvasallunderlydande
 4. 5
  Meaning: tjänstefolk
  anställdlakejtjänstehjonuppassareservitörbetjäningbetjäntkalfaktor
  drängväpnarepagebiträdedomestiktjänsteandetjänare

anställd synonyms - Swedish related words for anställd

Synonyms before and after anställd

 • anställa betraktelser
 • anställa blodbad
 • anställa blodbad på
 • anställa efterforskningar
 • anställa försök
 • anställa klappjakt på
 • anställa prov med
 • anställa skada
 • anställa vid
 • anställare
 • anställd
 • anställda
 • anställning
 • anständig
 • anständighet
 • anständigheten
 • anstå
 • anstånd
 • anstöt
 • anstötlig
 • ansvar