Found 52 synonyms in 8 groups
 1. 1
  Meaning: passa
  anståfordraskrävas avvara tillständigvara passandetarvashövas
 1. 2
  Meaning: bero
  anståvänta på avgörandevila
 2. 3
  Meaning: vara tvungen
  vara pliktigvara skyldigvara förpliktigadskolavara passandevara tillbörligtvara billigt
  vara lämpligtvara comme-il-fautanståtillkomma ngn attåligga ngn attböra
 3. 4
  Meaning: uppskjutas
  väntaläggas på hyllanbordläggasajournerasanstå
 4. 5
  Meaning: kläda
  passaanståpryda
 1. 6
  Meaning: passa sig
  vara korrektvara tillständigtanståhövasgå an
  gå för sigakta sigse upppassa
 2. 7
  Meaning: låta vara
  släppalägga till handlingarnaavskriva
  anståvilabero
 3. 8
  Meaning: åligga
  åvilavara ngns pliktkomma på ngns lott
  passaanståtillkomma

anstå synonyms - Swedish related words for anstå

Synonyms before and after anstå

 • anställa prov med
 • anställa skada
 • anställa vid
 • anställare
 • anställd
 • anställda
 • anställning
 • anständig
 • anständighet
 • anständigheten
 • anstå
 • anstånd
 • anstöt
 • anstötlig
 • ansvar
 • ansvara
 • ansvara för
 • ansvarig
 • ansvarig för sina handlingar
 • ansvarig utgivare
 • ansvarighet