Found 55 synonyms in 7 groups
 1. 1
  Meaning: ondska
  elakhetarghetavoghetantipationt uppsåtgrollaggillvilja
 1. 2
  Meaning: agg
  grolloviljafiendskaphätskhetillviljabitterhet
  avskyantipatianimositetaversionvederviljahat
 2. 3
  Meaning: motvilja
  olustantipatiavskyvedervilja
 3. 4
  Meaning: aversion
  animositetmotviljaantipati
 4. 5
  Meaning: oenighet
  ovänskapmisshällighetermotsättningarsplitschism
  tvedräkttvistfejdantipatiosämja
 1. 6
  Meaning: ovilja
  motviljaaversionavsmakogillande
  antipatiolustavoghetmisshag
 2. 7
  Meaning: avsmak
  antipatiaversionledamotviljaäckel
  hatvederviljavämjelserepulsionavsky

Words similar to antipati

antipati synonyms - Swedish related words for antipati

Synonyms before and after antipati

 • antikhärmande
 • antiklimax
 • antikonceptionellt medel
 • antikvarie
 • antikvarisk
 • antikverad
 • antikvitet
 • antikvitets-
 • antimilitarist
 • antinomi
 • antipati
 • antipatisk
 • antipod
 • antisemit
 • antiseptisk
 • antiseptisk lösning
 • antisocial
 • antites
 • antitetisk
 • antitoxin
 • antityp