Found 3 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: dödsbo
  kvarlåtenskap arvingar stärbhus

Words similar to arvingar

arvingar synonyms - Swedish related words for arvingar

Synonyms before and after arvingar

 • artotek
 • artrit
 • artskild
 • artär
 • arv
 • arvegods
 • arvejord
 • arvfejd
 • arvfurste
 • arvfurstendöme
 • arvingar
 • arvinge
 • arvode
 • arvs-
 • arvsberättigad
 • arvsenhet
 • arvsfaktor
 • arvslott
 • arvsmassa
 • arvsynden
 • arvtagare