Found 3 synonyms in 1 groups
1
Meaning: dödsbo [n]
kvarlåtenskap (u), arvingar, stärbhus

Words similar to arvingar

arvingar synonyms - Swedish related words for arvingar