Found 9 synonyms in 1 groups
1
Meaning: stödåtgärd
understöd, subvention, subsidier, premium, garanti, säkerhet, borgen, backning, stöd

Words similar to backning

backning synonyms - Swedish related words for backning