Found 13 synonyms in 1 groups
1
Meaning: stocka sig
tjockna, hämmas, upphöra att flyta, dämmas upp, kvävas, tilltäppas, skocka sig, anhopas, stå stilla, stagnera, bilda flaskhals, strejka, stocka

Synonyms for upp

Found 1 synonyms in 1 groups

dämmas upp synonyms - Swedish related words for dämmas upp