Found 4 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: högsta statsorganen
  regering och riksdag kronan de bestämmande statsmakterna

Synonyms for de

Found 7 synonyms in 1 groups
 • 1
  Meaning: folk
  de någon en somliga
  jag en annan man

Synonyms for bestämmande

Found 35 synonyms in 5 groups
 • 1
  Meaning: förhärskande
  dominerande bestämmande övervägande gängse modern tongivande dagens aktuell
  huvudsaklig huvud- betecknande rådande utbredd allmän härskande
 • 2
  Meaning: beskrivning
  bestämmande begreppsbestämning förklaring tolkning
  precisering angivande av karakteristika definition
 • 3
  Meaning: avgörande
  bestämmande tungan på vågen utslagsgivande
 • 4
  Meaning: väsentlig
  grundläggande fundamental utmärkande bestämmande konstitutiv

Words similar to de bestämmande

de bestämmande synonyms - Swedish related words for de bestämmande

Synonyms before and after de bestämmande

 • dater
 • datera
 • datera sig från
 • datering
 • dator
 • datorinformation
 • datorkännedom
 • datum
 • datumblock
 • de
 • de bestämmande
 • de besuttna
 • de borgerliga
 • de breda lagren
 • de djupa leden
 • de efterlevande
 • de egendomslösa
 • de elyseiska fälten
 • de facto
 • de flesta
 • de främsta