Found 4 synonyms in 1 groups
1
Meaning: högsta statsorganen
regering och riksdag, kronan, de bestämmande, statsmakterna

Synonyms for de

Found 1 synonyms in 1 groups

Synonyms for bestämmande

Found 5 synonyms in 5 groups

Words similar to de bestämmande

de bestämmande synonyms - Swedish related words for de bestämmande