Found 9 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: rentvå
  försvararättfärdigarehabiliteraförsonaöverskylasläta överdiskulperaexkulperaurskulda

Words similar to diskulpera

diskulpera synonyms - Swedish related words for diskulpera

Synonyms before and after diskulpera

 • diskret
 • diskret undersökning
 • diskretion
 • diskrimination
 • diskriminera
 • diskriminera mot
 • diskriminerad
 • diskriminerade kvarter
 • diskriminerande
 • diskriminering
 • diskulpera
 • diskurs
 • diskussion
 • diskussionskonst
 • diskussionsledare
 • diskutabel
 • diskutera
 • diskutera i oändlighet
 • diskvalificera
 • diskvalificerad
 • diskvalifikation