Found 5 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: ståndsenlig
  efter sitt stånd passande comme-il-faut förnäm ståndsmässig

Synonyms for efter

Found 31 synonyms in 6 groups
 • 1
  Meaning: bakom
  i följe i spåren i kölvattnet
  näst efter näst i tur efter
 • 2
  Meaning: till följd av
  sekundär efter
 • 3
  Meaning: alltsedan
  alltifrån efter sedan
 • 4
  Meaning: per
  av efter

Synonyms for stånd

Found 84 synonyms in 13 groups
 • 1
  Meaning: erektion
  erektion stånd
 • 2
  Meaning: samhällsgrupp
  socialgrupp samhällsklass klass position rang
  ställning kast börd adel stånd
 • 3
  Meaning: salustånd
  kiosk bod disk sjapp stånd
 • 4
  Meaning: ställning
  posto stånd

efter sitt stånd synonyms - Swedish related words for efter sitt stånd

Synonyms before and after efter sitt stånd

 • efter en tid
 • efter gemensam överenskommelse
 • efter hand
 • efter leverans
 • efter mycken möda
 • efter mycket om och men
 • efter många om och men
 • efter omständigheterna
 • efter orden
 • efter sin tid
 • efter sitt stånd
 • efter stundens ingivelse
 • efter vad det sägs
 • efter vad jag kan förstå
 • efter vad man säger
 • efter vad som är känt
 • efterapa
 • efterapad
 • efterapare
 • efterapning
 • efterbesiktning