Found 15 synonyms in 1 groups
1
Meaning: grunda
fota, bygga på, basera, åberopa sig på, motivera med, utgå från, framgå av, komma sig av, bero på, hänföra sig till, lita på, ligga på, hävda, grundlägga, stödja

Synonyms for framgå

Found 3 synonyms in 1 groups

Synonyms for av

Found 4 synonyms in 1 groups

framgå av synonyms - Swedish related words for framgå av