Found 4 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: avfatta
  formulera framställa i skrift ge form åt stilisera

Synonyms for framställa

Found 281 synonyms in 32 groups
 • 1
  Meaning: tillverka
  fabricera förfärdiga framställa göra
 • 2
  Meaning: forma
  framställa kreera göra förkroppsliga stöpa dana
  fasonera tillyxa avpassa visualisera gestalta
 • 3
  Meaning: alstra
  åstadkomma ge upphov till framställa frambringa generera
 • 4
  Meaning: framföra
  uppföra spela återge återberätta meddela framställa anordna presentera
  exekvera bjuda på ställa till med servera traktera tillhandahålla ge

Synonyms for skrift

Found 84 synonyms in 11 groups
 • 1
  Meaning: piktur
  skrivstil skrift kalligrafi handstil
 • 2
  Meaning: brev
  skrift skrivelse epistel
 • 3
  Meaning: resultat
  produkt skapelse alster utgåva opus konstverk
  bok volym skrift komposition oeuvre verk
 • 4
  Meaning: syndabekännelse
  bekännelse skrift botens sakrament självbekännelse bikt

framställa i skrift synonyms - Swedish related words for framställa i skrift

Synonyms before and after framställa i skrift

 • framstegsman
 • framstegsvänlig
 • framstupa
 • framställa
 • framställa en anhållan
 • framställa en begäran
 • framställa en bön
 • framställa fördelaktigare
 • framställa grafiskt
 • framställa i falsk dager
 • framställa i skrift
 • framställa i viss dager
 • framställa oriktigt
 • framställa sig
 • framställa tendentiöst
 • framställa utförligare
 • framställan
 • framställande
 • framställare
 • framställning
 • framställningssätt