Found 4 synonyms in 1 groups
1
Meaning: avfatta
formulera, framställa i skrift, ge form åt, stilisera

Synonyms for framställa

Found 32 synonyms in 1 groups

Synonyms for skrift

Found 11 synonyms in 1 groups

framställa i skrift synonyms - Swedish related words for framställa i skrift