Found 4 synonyms in 1 groups
1
Meaning: avfatta [v]
formulera, framställa i skrift, ge form åt, stilisera

Synonyms for framställa

Found 38 synonyms in 32 groups

Synonyms for skrift

Found 12 synonyms in 11 groups

Words similar to framställa i skrift

framställa i skrift synonyms - Swedish related words for framställa i skrift