Your search did not match any results

Words similar to gå någon djupt till sinnes

 1. 1
  Meaning: lämplig
  passande användbar ändamålsenlig nyttig brukbar fördelaktig duglig
  väl ägnad gagnelig tacknämlig gynnsam bra hälsosam tjänlig
 2. 2
  Meaning: lyckosam
  lycklig lyckad gynnsam gunstig tursam
 3. 3
  Meaning: befordra
  hjälpa på traven gynnsam för understödja facilitera
  få att glida smörja olja underlätta
 4. 4
  Meaning: läroanstalt
  lärosäte skola (u) gymnasium {n} läroverk lyceum akademi (u)
  pension (u) internat {n} seminarium {n} konservatorium {n} undervisningsanstalt
 5. 5
  Meaning: främst
  ypperst nummer ett toppen eliten skickligast duktigast förträffligast präktigast
  finast fördelaktigast lyckligast gynnsammast lämpligast mest tillfredsställande bäst
 6. 6
  Meaning: lämplig
  passande tjänlig lagom gynnsam gunstig
  opportun välkommen kärkommen konjunkturbetonad läglig