Found 2 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: statuera ett exempel
  ge en läxa statuera

Synonyms for ge

Found 257 synonyms in 30 groups
 • 1
  Meaning: intala
  inplanta bibringa ge ingjuta
  injaga inprägla ingiva
 • 2
  Meaning: ge sig till
  ta sig för understå sig ge
 • 3
  Meaning: ge sig iväg
  sätta av ge sig av fara försvinna ge
 • 4
  Meaning: ge sig på
  inlåta sig på ge sig i kast med ta itu med kasta sig över
  angripa klå upp ge

Synonyms for en

Found 19 synonyms in 3 groups
 • 1
  Meaning: enstaka
  ensam unik endaste
  allena en enda
 • 2
  Meaning: ensam
  enda endaste unik
  enstaka ensamstående en
 • 3
  Meaning: folk
  de någon en somliga
  jag en annan man

Synonyms for läxa

Found 93 synonyms in 15 groups
 • 1
  Meaning: läxa
  läxa hemuppgift
 • 2
  Meaning: tillrättavisning
  tillsägelse varning admonition skrapa läxa anmärkning
  klander kritik åthutning reprimand förmaning
 • 3
  Meaning: varnande exempel
  varnagel läxa lärdom varning
 • 4
  Meaning: provuppsats
  prov pensum läxa
  problem fråga uppgift

ge en läxa synonyms - Swedish related words for ge en läxa

Synonyms before and after ge en läxa

 • ge en framställning av
 • ge en gästföreställning
 • ge en handräckning
 • ge en handtryckning
 • ge en injektion
 • ge en intervju
 • ge en klar bild av
 • ge en knuff
 • ge en kram
 • ge en lägre ställning
 • ge en läxa
 • ge en minnesbeta
 • ge en påminnelse
 • ge en påstötning
 • ge en reaktion
 • ge en salva
 • ge en skildring av
 • ge en skrapa
 • ge en snyting
 • ge en spruta
 • ge en subjektiv bild