Found 13 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: avvisa
  rata visa ifrån sig tillbakavisa vraka avslå förkasta refusera kassera utmönstra ge ngn korgen säga nej till förskjuta försmå

Synonyms for ge

Found 257 synonyms in 30 groups

Synonyms for korgen

Found 6 synonyms in 1 groups

ge ngn korgen synonyms - Swedish related words for ge ngn korgen

Synonyms before and after ge ngn korgen

 • ge must åt
 • ge myndighet åt
 • ge mänsklig form åt
 • ge namn
 • ge namn åt
 • ge namnet
 • ge narkos
 • ge nattlogi
 • ge ngn förtjänst
 • ge ngn i uppdrag att
 • ge ngn korgen
 • ge ngn på båten
 • ge ngn rätt
 • ge ngn skuld
 • ge nya krafter
 • ge nyans åt
 • ge nyanser
 • ge näring
 • ge näring åt
 • ge nåd
 • ge offentlighet åt