Your search did not match any results

Words similar to giftväxt

 1. 1
  Meaning: straffa
  bestraffa ta i upptuktelse aga tillrättavisa läxa upp ge en minnesbeta ge en uppsträckning
  läsa lagen för kväsa ge på huden ge på tafsen förebrå näpsa
 2. 2
  Meaning: självfallet
  självklart givetvis förvisso otvivelaktigt helt naturligt förklarligt nog uppenbart
  det säger sig självt absolut säkerligen javisst tacka för det naturligtvis
 3. 3
  Meaning: otvivelaktigt
  förvisso utan tvivel utan tvekan givetvis
  självfallet naturligtvis utan all fråga otvivelaktig
 4. 4
  Meaning: självfallet
  givetvis naturligtvis utom all fråga onekligen förstås
  säkert ju utan minsta tvivel uppenbarligen självfallen
 5. 5
  Meaning: å ena sidan
  givetvis förvisso onekligen sannerligen visserligen
 6. 6
  Meaning: naturligtvis
  givetvis självklart uppenbart
  självfallet otvivelaktigt förstås