Found 13 synonyms in 1 groups
1
Meaning: stocka sig
tjockna, hämmas, upphöra att flyta, dämmas upp, kvävas, tilltäppas, skocka sig, anhopas, stå stilla, stagnera, bilda flaskhals, strejka, stocka

Words similar to hämmas

hämmas synonyms - Swedish related words for hämmas