Found 5 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: stiga undan
  flytta sig gå undan gå åt sidan hålla sig på avstånd stiga

Synonyms for hålla

Found 279 synonyms in 35 groups
 • 1
  Meaning: hejda sig
  bli stående hålla stå stilla lägga bi göra halt
  rasta pausera parkera stanna
 • 2
  Meaning: uppfylla
  hålla infria
 • 3
  Meaning: efterleva
  åtlyda rätta sig efter följa fullgöra respektera hålla upprätthålla
  använda begagna nyttja bruka ådagalägga iakttaga
 • 4
  Meaning: hålla ut
  uthärda inte ge tappt stå ut rida ut
  framhärda perseverera hålla

Synonyms for

Found 17 synonyms in 4 groups
 • 1
  Meaning: för
  pro via med medelst -ledes
  genom om per
 • 2
  Meaning: per
  av efter
 • 3
  Meaning: tänd
  påslagen i gång
 • 4
  Meaning: ovanpå
  uppå

Synonyms for avstånd

Found 80 synonyms in 11 groups
 • 1
  Meaning: tal
  enhet streck vinkelmått avstånd grad
 • 2
  Meaning: lucka
  tomrum avstånd hiatus gap
 • 3
  Meaning: avsnitt
  distans dagsmarsch delsträcka avstånd
  rastställe stegpinne sluss etapp
 • 4
  Meaning: vägstycke
  vägbit distans avstånd etapp sträcka

hålla sig på avstånd synonyms - Swedish related words for hålla sig på avstånd

Synonyms before and after hålla sig på avstånd

 • hålla sig borta
 • hålla sig dold
 • hålla sig framme
 • hålla sig i form
 • hålla sig i schack
 • hålla sig i skinnet
 • hålla sig i styr
 • hålla sig inom vissa gränser
 • hålla sig lugn
 • hålla sig med
 • hålla sig på avstånd
 • hålla sig på mattan
 • hålla sig till
 • hålla sig till sin specialitet
 • hålla sig till sitt yrke
 • hålla sig undan
 • hålla sig undan från
 • hålla sig uppe
 • hålla sig utanför
 • hålla sig väl framme
 • hålla sin hand över