Found 7 synonyms in 1 groups
1
Meaning: andefattig
idélös, improduktiv, resultatlös, förstelnad, intellektuellt förkrympt, förtorkad, steril

Words similar to idélös

idélös synonyms - Swedish related words for idélös