Found 11 synonyms in 1 groups
1
Meaning: instifta
inrätta, grunda, grundlägga, bilda, konstituera, instituera, upprätta, fundera, fastställa, formera, stifta

instituera synonyms - Swedish related words for instituera