Found 14 synonyms in 1 groups
1
Meaning: höja sig
uppstiga, skjuta upp, tränga upp, gå till väders, lyfta, häva sig, resa sig, välva sig, framträda, uppdyka, avancera, klättra uppåt, göra karriär, stiga

Synonyms for klättra

Found 8 synonyms in 1 groups

Synonyms for uppåt

Found 4 synonyms in 1 groups

Words similar to klättra uppåt

klättra uppåt synonyms - Swedish related words for klättra uppåt