Found 12 synonyms in 1 groups
1
Meaning: ge sig av
rymma, lägga i väg, skubba, sjappa, smita, fly, hålla sig undan, pila iväg, smyga sig undan, försvinna, pysa, sticka

Synonyms for lägga

Found 18 synonyms in 18 groups

Synonyms for väg

Found 17 synonyms in 1 groups

lägga i väg synonyms - Swedish related words for lägga i väg