Found 12 synonyms in 1 groups
1
Meaning: ge sig av [v]
rymma, lägga i väg, skubba, sjappa (informal), smita, fly, hålla sig undan, pila iväg, smyga sig undan, försvinna, pysa, sticka (informal)

Synonyms for lägga

Found 21 synonyms in 18 groups

Synonyms for väg

Found 19 synonyms in 17 groups

lägga i väg synonyms - Swedish related words for lägga i väg