Found 3 synonyms in 1 groups
1
Meaning: ta över
ta hem, lägga på ett högre kort, sticka

Synonyms for lägga

Found 18 synonyms in 1 groups

Synonyms for

Found 4 synonyms in 1 groups

Synonyms for kort

Found 25 synonyms in 1 groups

Words similar to lägga på ett högre kort

lägga på ett högre kort synonyms - Swedish related words for lägga på ett högre kort