Found 3 synonyms in 1 groups
1
Meaning: ta över [v]
ta hem, lägga på ett högre kort, sticka (informal)

Synonyms for lägga

Found 21 synonyms in 18 groups

Synonyms for

Found 4 synonyms in 4 groups

Synonyms for kort

Found 25 synonyms in 25 groups

lägga på ett högre kort synonyms - Swedish related words for lägga på ett högre kort