Found 2 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: underhåll
  lön in natura stat

Synonyms for lön

Found 138 synonyms in 15 groups
 • 1
  Meaning: intäkter
  inkomst förtjänst vinst avkastning
  influtna medel lön netto intäkt
 • 2
  Meaning: förtjänst
  avkastning intäkter intäkt lön ersättning
  behållning utbyte recett reveny inkomst
 • 3
  Meaning: arvode
  vederlag ersättning betalning lön honorar
 • 4
  Meaning: ersättning
  vederlag täckning bonifikation rekompensation satisfaktion remuneration refusion
  återbetalning betalning lön belöning expiation gottgörelse

Synonyms for natura

Found 3 synonyms in 1 groups
 • 1
  Meaning: in natura
  i varor i livsförnödenheter natura

Words similar to lön in natura

lön in natura synonyms - Swedish related words for lön in natura

Synonyms before and after lön in natura

 • löje
 • löjeväckande
 • löjlig
 • löjlig figur
 • löjlig skrift
 • löjliggörande
 • lömsk
 • lömskhet
 • lömskt anslag
 • lön
 • lön in natura
 • löna
 • löna sig
 • lönande
 • löneförbättring
 • löneförmån
 • lönetillägg
 • lönlös
 • lönn
 • lönnlig
 • lönnligen