Found 2 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: kliva
  mäta med steg stega

Synonyms for mäta

Found 101 synonyms in 12 groups
 • 1
  Meaning: undersöka
  utpröva utforska söka utröna genomtränga utspana utspeja kunskapa rekognoscera
  känna sig för höra sig för känna på pulsen mäta pejla loda sondera
 • 2
  Meaning: jämföra
  mäta värdera bedöma uppskatta
  taxera korrelera överväga väga
 • 3
  Meaning: taxera
  beräkna värdera värdesätta ta mått på mäta bedöma anse
  gissa approximera appreciera evalvera anslå uppskatta
 • 4
  Meaning: prova
  pröva kontrollera undersöka mäta testa

Synonyms for med

Found 34 synonyms in 4 groups
 • 1
  Meaning: iakttagande
  vaken påpasslig observant aktgivande lyssnande koncentrerad spänd på sin vakt
  inriktad på som har ögonen med sig andäktig intresserad med skärpt uppmärksam
 • 2
  Meaning: och
  jämte med därtill ytterligare samt
 • 3
  Meaning: för
  pro via med medelst -ledes
  genom om per
 • 4
  Meaning: skena
  jämte inräknat plus samt med

Synonyms for steg

Found 71 synonyms in 11 groups
 • 1
  Meaning: fas
  stadium pinnhål nivå
  grad rang steg
 • 2
  Meaning: åtgärd
  drag föranstaltande operation aktion steg
 • 3
  Meaning: trappsteg
  fotstöd pinne avsats steg
 • 4
  Meaning: fotsteg
  fjät kliv steg

mäta med steg synonyms - Swedish related words for mäta med steg

Synonyms before and after mäta med steg

 • mästra
 • mästrande
 • mästrare
 • mät
 • mäta
 • mäta av
 • mäta cylinderdiametern
 • mäta djupet
 • mäta kalibern
 • mäta med blicken
 • mäta med steg
 • mäta sig med
 • mäta sina krafter
 • mäta skäppan full
 • mäta upp
 • mätare
 • mätbar
 • mätetal
 • mätning
 • mätress
 • mätsticka