Found 8 synonyms in 1 groups
1
Meaning: statyartad [a]
skulptural, junonisk, marmorsträng, marmorstel, marmorkall, bildskön, ståtlig, statuarisk

marmorstel synonyms - Swedish related words for marmorstel