Found 8 synonyms in 1 groups
1
Meaning: statyartad
skulptural, junonisk, marmorsträng, marmorstel, marmorkall, bildskön, ståtlig, statuarisk

Words similar to marmorsträng

marmorsträng synonyms - Swedish related words for marmorsträng