Found 3 synonyms in 1 groups
1
Meaning: tillstånd
förhållande, nuläge, status

Words similar to nuläge

nuläge synonyms - Swedish related words for nuläge