Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: status quo
nuvarande läge, oförändrat tillstånd, som det är, vid det gamla, status

Synonyms for nuvarande

Found 4 synonyms in 1 groups

Synonyms for läge

Found 13 synonyms in 1 groups

Words similar to nuvarande läge

nuvarande läge synonyms - Swedish related words for nuvarande läge