Found 5 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: status quo
  nuvarande läge oförändrat tillstånd som det är vid det gamla status

Synonyms for nuvarande

Found 26 synonyms in 4 groups
 • 1
  Meaning: denna
  denna månad detta detta år
  dennes nuvarande innevarande
 • 2
  Meaning: förhandenvarande
  föreliggande närvarande nuvarande
  ifrågavarande aktuell förevarande
 • 3
  Meaning: fortgående
  i gång aktuell nuvarande pågående
 • 4
  Meaning: innevarande
  pågående aktuell dagens momentan förhandenvarande
  föreliggande befintlig faktisk närvarande nuvarande

Synonyms for läge

Found 104 synonyms in 13 groups
 • 1
  Meaning: kvalitet
  klass nivå plan höjd
  läge halt standard
 • 2
  Meaning: höjd
  läge nivå stånd
 • 3
  Meaning: i ngns ställe
  läge belägenhet ställning omständighet i ngns kläder situation
  predikament förhållande status tillstånd ställe
 • 4
  Meaning: avstannande
  stillastående försumpning stiltje expansionsstopp
  läge bakvatten stagnation

Words similar to nuvarande läge

nuvarande läge synonyms - Swedish related words for nuvarande läge

Synonyms before and after nuvarande läge

 • nuna
 • nunna
 • nuntie
 • nuptial
 • nutida
 • nutriment
 • nutrition
 • nutritiv
 • nuva
 • nuvarande
 • nuvarande läge
 • ny
 • ny glansperiod
 • ny i sitt slag
 • ny idé
 • ny kvast
 • ny linje
 • ny politik
 • ny situation
 • ny skrynkla
 • ny vår