Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: status quo [n]
nuvarande läge, oförändrat tillstånd, som det är, vid det gamla, status (u)

Synonyms for nuvarande

Found 4 synonyms in 4 groups

Synonyms for läge

Found 17 synonyms in 13 groups

Words similar to nuvarande läge

nuvarande läge synonyms - Swedish related words for nuvarande läge