Found 3 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: smida planer
  fantisera nysta vidare på tråden spinna

Synonyms for nysta

Found 39 synonyms in 5 groups
 • 1
  Meaning: tvinna
  vrida fläta nysta snurra surra
  vira linda veckla ombinda sno
 • 2
  Meaning: linda
  nysta vinda svepa in veckla fläta
  binda snurra om slå om vira
 • 3
  Meaning: haspla
  rulla upp linda veckla härvla
  nysta hissa vinda
 • 4
  Meaning: linda in
  svepa in slå om slå in vira in trassla
  nysta vinda vika veckla

Synonyms for vidare

Found 99 synonyms in 14 groups
 • 1
  Meaning: även
  därjämte desslikes tillika ock ytterligare yttermera
  likaledes också vidare item jämväl
 • 2
  Meaning: likaså
  jämväl vidare ytterligare dito item
 • 3
  Meaning: längre fram
  senare i framtiden i en framtid hädanefter
  i fortsättningen vidare fortsättningsvis framdeles
 • 4
  Meaning: nämnvärd
  vidare särskild egentlig

Synonyms for

Found 17 synonyms in 4 groups
 • 1
  Meaning: för
  pro via med medelst -ledes
  genom om per
 • 2
  Meaning: per
  av efter
 • 3
  Meaning: tänd
  påslagen i gång
 • 4
  Meaning: ovanpå
  uppå

Words similar to nysta vidare på tråden

nysta vidare på tråden synonyms - Swedish related words for nysta vidare på tråden

Synonyms before and after nysta vidare på tråden

 • nyskapelse
 • nyslagen
 • nyss
 • nyss nämnd
 • nyss tryckt
 • nyss-
 • nyssnämnda
 • nysta
 • nysta upp
 • nysta ur sig
 • nysta vidare på tråden
 • nystan
 • nyter
 • nytillkommen
 • nytryck
 • nytt
 • nytt drag
 • nytta
 • nyttig
 • nyttiggörande
 • nyttighet