Found 10 synonyms in 1 groups
1
Meaning: jämvikts-
i jämvikt, i vila, stabil, orörlig, oföränderlig, stillastående, stilla, stagnerad, odynamisk, statisk

Words similar to odynamisk

odynamisk synonyms - Swedish related words for odynamisk