Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: status quo
nuvarande läge, oförändrat tillstånd, som det är, vid det gamla, status

Synonyms for tillstånd

Found 31 synonyms in 31 groups

Words similar to oförändrat tillstånd

oförändrat tillstånd synonyms - Swedish related words for oförändrat tillstånd