Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: status quo [n]
nuvarande läge, oförändrat tillstånd, som det är, vid det gamla, status (u)

Synonyms for tillstånd

Found 38 synonyms in 31 groups

oförändrat tillstånd synonyms - Swedish related words for oförändrat tillstånd