Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: ekoeffekt
tredimensionell verkan, rumslig verkan, plastisk verkan, djupverkan, stereoeffekt

Synonyms for plastisk

Found 9 synonyms in 1 groups

Synonyms for verkan

Found 9 synonyms in 9 groups

plastisk verkan synonyms - Swedish related words for plastisk verkan