Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: ekoeffekt [n]
tredimensionell verkan, rumslig verkan, plastisk verkan, djupverkan, stereoeffekt

Synonyms for plastisk

Found 10 synonyms in 9 groups

Synonyms for verkan

Found 11 synonyms in 9 groups

Words similar to plastisk verkan

plastisk verkan synonyms - Swedish related words for plastisk verkan