Found 11 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: bevara
  vårdata vara påta hand omta vård omskyddavärnakonserverapreserveraräddaslå vakt omförvara

Words similar to preservera

preservera synonyms - Swedish related words for preservera

Synonyms before and after preservera

 • prerogativ
 • presenning
 • presens
 • present
 • presenta
 • presentabel
 • presentation
 • presentatör
 • presentera
 • preservativ
 • preservera
 • preses
 • president
 • presidera
 • presidium
 • preskriberad
 • preskriberas
 • preskript
 • preskription
 • preskriptionstid
 • press