Found 10 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: stöda
  ge stöd stötta stadga staga proppa upp uppbära hålla uppe spjäla förse med stödpelare stödja

Synonyms for proppa

Found 28 synonyms in 5 groups

Synonyms for upp

Found 5 synonyms in 1 groups

Words similar to proppa upp

proppa upp synonyms - Swedish related words for proppa upp

Synonyms before and after proppa upp

 • proportionellt
 • proportioner
 • proportionera
 • proportionerlig
 • proportionsvis
 • proposition
 • propp
 • proppa
 • proppa full
 • proppa i
 • proppa upp
 • proppfull
 • proppmätt
 • proprietär
 • props
 • propsa
 • propsa igenom
 • propsa på
 • propå
 • prosa
 • prosaisk