Found 10 synonyms in 1 groups
1
Meaning: stöda
ge stöd, stötta, stadga, staga, proppa upp, uppbära, hålla uppe, spjäla, förse med stödpelare, stödja

Synonyms for proppa

Found 5 synonyms in 1 groups

Synonyms for upp

Found 1 synonyms in 1 groups

Words similar to proppa upp

proppa upp synonyms - Swedish related words for proppa upp