Found 20 synonyms in 3 groups
 1. 1
  Meaning: handeldvapen
  skjutgevärbössastudsarekarbinmuskötmuskedunderknallpåkpuffragevär
 1. 2
  Meaning: studsare
  muskedundereldvapenpuffragevärbössa
 2. 3
  Meaning: eldvapen
  pistolskjutjärnbrowning
  coltpuffrarevolver

Words similar to puffra

puffra synonyms - Swedish related words for puffra

Synonyms before and after puffra

 • pudding
 • puddla
 • pudenda
 • puder
 • pudra
 • pudra med socker
 • pueril
 • puff
 • puffa
 • puffa för
 • puffra
 • pugilist
 • puka
 • puke
 • pukor och trumpeter
 • pulang
 • pulka
 • pulla
 • pullover
 • pulpet
 • pulpös