Found 45 synonyms in 5 groups
 1. 1
  Meaning: avfälling
  bedragare angivare överlöpare tjallare sykofant judas quisling samarbetsman kollaboratör femtekolonnare subversiva element infiltrationsagenter mullvadsarbetare förrädare
 1. 2
  Meaning: samarbetsman
  kollaboratör quisling överlöpare förrädare spion
  subversivt element mullvadsarbetare in filtrationsagent femtekolonnare
 2. 3
  Meaning: landsförrädare
  samarbetsman femtekolonnare quisling
 3. 4
  Meaning: förrädare
  avhoppare angivare samarbetsman kollaboratör femtekolonnare quisling renegat
  avfälling apostat rymling fanflykting desertör överlöpare
 4. 5
  Meaning: nationalsocialist
  fascist heilare quisling
  brunskjorta nasse nazist

quisling synonyms - Swedish related words for quisling

Synonyms before and after quisling

 • pöbelvälde
 • pöl
 • pölsa
 • pölsig
 • pörte
 • pösa
 • pösande
 • pösig
 • pösmunk
 • quantum satis
 • quisling
 • quodlibet
 • rabalder
 • rabatt
 • rabattera
 • rabbi
 • rabbin
 • rabbla
 • rabiat
 • rabulist
 • rabulistisk