Found 11 synonyms in 1 groups
1
Meaning: stinga
stöta, genomborra, såra, bita, falla ngn i ryggen, spetsa, slakta, skära, ränna kniven i, köra kniven i, sticka

Synonyms for ränna

Found 30 synonyms in 1 groups

Words similar to ränna kniven i

ränna kniven i synonyms - Swedish related words for ränna kniven i