Your search did not match any results

Words similar to reformerta politiska federationen

 1. 1
  Meaning: tillsägelse
  förebråelse (u) förmaning (u) varning (u) anmärkning (u) uppsträckning tadel admonition reprimand (u)
  kritik (u) skrapa bannor (p) läxa (u) näsbränna näpst tillrättavisning (u)
 2. 2
  Meaning: tillrättavisning
  förebråelse (u) varning (u) uppsträckning anmärkning (u) reprimand (u) admonition erinran
  skrapa läxa (u) näsbränna snubba rättelse tillsägelse
 3. 3
  Meaning: avtåg
  avmarsch avfärd (u) avresa hemfärd start (u)
  farväl {n} flyttning (u) refrängen uppbrott
 4. 4
  Meaning: inställning
  reaktion (u) synsätt {n} referensram (u) föreställningsram handlingssätt {n}
  förhållningssätt beteende {n} handlingsberedskap attityd (u)
 5. 5
  Meaning: reaktionär
  reformfientlig stockkonservativ broms (u) framstegsman (u) baksträvare
 6. 6
  Meaning: progressiv
  framstegsvänlig reformvänlig vänstersinnad vänsterborgerlig
  radikal (u) frisinnad liberal