Found 5 synonyms in 1 groups
 1. 1
  Meaning: ekoeffekt
  tredimensionell verkan rumslig verkan plastisk verkan djupverkan stereoeffekt

Synonyms for verkan

Found 67 synonyms in 9 groups
 • 1
  Meaning: verksamhet
  livsyttring förrättning gång användning bruk
  ändamål tillämpning verkan funktion
 • 2
  Meaning: resultat
  verkan följd utbyte
  lön gagn frukt
 • 3
  Meaning: verkning
  verkan utgång resultat frukt slut svit
  konsekvens konklusion påföljd fortsättning korollarium följd
 • 4
  Meaning: göra verkan
  göra susen ta skruv hjälpa falla i god jord verkan

rumslig verkan synonyms - Swedish related words for rumslig verkan

Synonyms before and after rumslig verkan

 • ruminera
 • rumla
 • rumlande
 • rumlare
 • rummel
 • rumor
 • rumpa
 • rumphugga
 • rumsbegrepp
 • rumsbrist
 • rumslig verkan
 • rumsren
 • rumstera
 • runa
 • runbokstav
 • rund
 • rund o ovig
 • rund sal
 • runda
 • rundad
 • rundblick