Found 182 synonyms in 23 groups
 1. 1
  Meaning: avdelning
  led del stycke period område gebit ämne sak punkt moment avsnitt kapitel
 1. 2
  Meaning: anordning
  apparat tingest sak don
  mekanism manick historia inrättning
 2. 3
  Meaning: tingest
  tillställning affär händelse sak historia
 3. 4
  Meaning: förrättning
  arbete uppgift syssla sysselsättning bestyr göra ärende
  sak uppdrag angelägenhet åliggande verksamhet göromål
 4. 5
  Meaning: ämne
  uppgift sak punkt föremål problem angelägenhet
  ärende förhållanden förslag frågeställning fråga
 1. 6
  Meaning: sakläge
  ställning faktum fall sak förhållande
 2. 7
  Meaning: fenomen
  föremål händelse skeende
  sak omständighet företeelse
 3. 8
  Meaning: ting
  sak tingest kropp pjäs
  effekt persedel föremål
 4. 9
  Meaning: händelse
  tillfälle situation omständigheter omständighet möjlighet exempel tilldragelse belägenhet
  förhållanden förhållande fenomen sak fråga mål fall
 5. 10
  Meaning: område
  yrkesgren gren gebit bransch profession kall specialitet ämne
  genre disciplin kategori hantverk stark sida sak fack
 6. 11
  Meaning: arbetsuppgift
  arbete föreläggande uppdrag åtagande åliggande bestyr göra syssla
  sak ärende förrättning värv tjänst göromål uppgift
 7. 12
  Meaning: föremål
  vara sak gods
  varuslag persedel artikel
 8. 13
  Meaning: fråga
  angelägenhet ämne sak spörsmål problem
  frågeställning förslag uppgift ärende
 9. 14
  Meaning: mellanhavande
  tvist sak gruff
  krakel kontrovers affär
 10. 15
  Meaning: ligga i sakens natur
  vara självklar vara uppenbar vara ofrånkomlig vara förutbestämd
  vara en integrerande del av ingå i sak
 11. 16
  Meaning: uppgift
  ändamål förehavande göromål göra sak
 12. 17
  Meaning: produkt
  produkt sak
 13. 18
  Meaning: kärna
  kärnpunkt realitet idé sak
 14. 19
  Meaning: tvisteämne
  ämne fråga förhållande omständighet
  angelägenhet affär historia sak
 15. 20
  Meaning: rättssak
  fall rättegång ärende mål
  process procedur mellanhavande sak
 16. 21
  Meaning: saker
  effekter utrustning förnödenheter lösöre sak
 17. 22
  Meaning: post
  nummer fråga ämne sak punkt
 18. 23
  Meaning: rättegång
  sak tvist process rättsfall mål

sak synonyms - Swedish related words for sak

Synonyms before and after sak

 • sagesman
 • sagga
 • sagla
 • sagodjur
 • sagoland
 • sagolik
 • sagoomspunnen
 • sagoväsen
 • sahara
 • sailor
 • sak
 • sak i sin linda
 • sak samma
 • saka
 • sakenlig
 • saker
 • saker som skall göras
 • saker till brott
 • sakerförklarad
 • sakernas tillstånd
 • sakfälla