Found 38 synonyms in 6 groups
 1. 1
  Meaning: komma överens
  samverka bli ense förlikas enas
 1. 2
  Meaning: tillskjuta
  deltaga delta medverka samverka samarbeta göra en insats
  biträda ge sin tribut subskribera dra sitt strå till stacken bidraga
 2. 3
  Meaning: samarbeta
  kollaborera kooperera handla gemensamt gå på en gemensam linje dra jämnt sammansluta sig
  alliera sig liera sig förena sina krafter slå sig ihop samverka
 3. 4
  Meaning: bidraga
  medverka till hjälpa till vara en bidragande faktor vara en bidragande orsak samverka
 4. 5
  Meaning: sammangadda sig
  samverka sammansvärja sig
 5. 6
  Meaning: bidra
  spela in samverka hjälpa till göra sitt till medverka

samverka synonyms - Swedish related words for samverka

Synonyms before and after samverka

 • samtidigt med
 • samtlig
 • samtliga
 • samtycka
 • samtycka till
 • samtyckande
 • samtycke
 • samum
 • samuraj
 • samvaro
 • samverka
 • samverkan
 • samvete
 • samvetsagg
 • samvetsbetänkigheter
 • samvetsbetänkligheter
 • samvetsfrid
 • samvetsgram
 • samvetsgrann
 • samvetsgrannhet
 • samvetskval