Found 173 synonyms in 29 groups
 1. 1
  Meaning: tillstymmelse
  antydananingskymtfläktskuggalämningspår
 1. 2
  Meaning: bortskymmande
  skuggaöverskuggandeobskurationeklipsförmörkelse
 2. 3
  Meaning: förmörka
  skymmaskuggagöra skumfördystra
  dämpaeklipserafördunkla
 3. 4
  Meaning: sällskap
  ledsagareeskortkamratskuggaföljeslagare
 4. 5
  Meaning: åka bakom
  gå efteråtföljaefterföljagå i ngns fotspårgå i ngns spårhålla sig till
  sätta efterskuggaförföljaspårafölja
 1. 6
  Meaning: inbillningsfoster
  drömbildskenbildskuggbild
  skuggavisionfantom
 2. 7
  Meaning: skymning
  halvmörkerhalvljusklärobskyr
  skuggadålig belysningdunkel
 3. 8
  Meaning: smula
  gnuttaskymthårsmåntillstymmelseantydan
  spårskuggafläktdoftaning
 4. 9
  Meaning: övernaturligt väsen
  osynligt väsenvålnadskuggagengångaregastspöke
  skepelseskepnadhamnastralkroppande
 5. 10
  Meaning: stå i vägen för
  stå i ljuset förhindra att seta bort utsiktenutestänga ljusetutestänga sikteninsvepa i mörkerskuggadölja
  höljabeslöjaförmörkafördunkladämpaställa i skugganskymma
 6. 11
  Meaning: våg
  skuggasky
 7. 12
  Meaning: dimfigur
  dimgestaltskuggaskuggfigur
  skuggestaltfantomskuggbild
 8. 13
  Meaning: obemärkt följa efter
  smyga sig efterfölja ngn i hälarnabevaka
  utspioneraleka detektivskugga
 9. 14
  Meaning: överskygga
  skymmaförmörkafördunklafördystraskugga
 10. 15
  Meaning: skugglägga
  schatteraskrafferaombreraskugga
 11. 16
  Meaning: avskärma
  skydda från solenge skugga åtskugga
 12. 17
  Meaning: ständig följeslagare
  dubbelgångaredetektivspionförföljareskugga
 13. 18
  Meaning: skepnad
  vålnadfantomdrömbildskenbildoverklighet
  chimärbländverkgengångaresjälskugga
 14. 19
  Meaning: skymt
  fläktaningglimt
  spårtillstymmelseskugga
 15. 20
  Meaning: blek avbild
  blek avbildskugga
 16. 21
  Meaning: skymundan
  undangömdhetobemärkthetavigsida
  frånsidaskuggsidaskugga
 17. 22
  Meaning: hot
  varselorosmolnskugga
 18. 23
  Meaning: schattering
  skuggningskugga
 19. 24
  Meaning: obelyst plats
  skuggrik platssolskyddskugga
 20. 25
  Meaning: skuggbild
  silhuettskugga
 21. 26
  Meaning: schattera
  streckaskuggamarkeraskraffera
 22. 27
  Meaning: psyke
  andejagego
  animaskuggasjäl
 23. 28
  Meaning: återge fina skiftningar
  ge nyanserschatteraskuggaavtona
  förtonafördrivanyansera
 24. 29
  Meaning: antydan
  aningskymthårsmånsmula
  obetydlighetskuggapetitessnyans

Words similar to skugga

skugga synonyms - Swedish related words for skugga

Synonyms before and after skugga

 • skröplig gammal stackare
 • skröplighet
 • skrövla
 • skubb
 • skubba
 • skudda
 • skudda stoftet av fötterna
 • skudda stoftet av sina fötter
 • skuffa
 • skuffelse
 • skugga
 • skuggande
 • skuggbild
 • skuggestalt
 • skuggfigur
 • skuggfäktning
 • skuggig
 • skuggkontur
 • skugglik
 • skugglinje
 • skuggliv