Found 173 synonyms in 29 groups
 1. 1
  Meaning: tillstymmelse
  antydan aning skymt fläkt skugga lämning spår
 1. 2
  Meaning: bortskymmande
  skugga överskuggande obskuration eklips förmörkelse
 2. 3
  Meaning: förmörka
  skymma skugga göra skum fördystra
  dämpa eklipsera fördunkla
 3. 4
  Meaning: sällskap
  ledsagare eskort kamrat skugga följeslagare
 4. 5
  Meaning: åka bakom
  gå efter åtfölja efterfölja gå i ngns fotspår gå i ngns spår hålla sig till
  sätta efter skugga förfölja spåra följa
 1. 6
  Meaning: inbillningsfoster
  drömbild skenbild skuggbild
  skugga vision fantom
 2. 7
  Meaning: skymning
  halvmörker halvljus klärobskyr
  skugga dålig belysning dunkel
 3. 8
  Meaning: smula
  gnutta skymt hårsmån tillstymmelse antydan
  spår skugga fläkt doft aning
 4. 9
  Meaning: övernaturligt väsen
  osynligt väsen vålnad skugga gengångare gast spöke
  skepelse skepnad hamn astralkropp ande
 5. 10
  Meaning: stå i vägen för
  stå i ljuset för hindra att se ta bort utsikten utestänga ljuset utestänga sikten insvepa i mörker skugga dölja
  hölja beslöja förmörka fördunkla dämpa ställa i skuggan skymma
 6. 11
  Meaning: våg
  skugga sky
 7. 12
  Meaning: dimfigur
  dimgestalt skugga skuggfigur
  skuggestalt fantom skuggbild
 8. 13
  Meaning: obemärkt följa efter
  smyga sig efter följa ngn i hälarna bevaka
  utspionera leka detektiv skugga
 9. 14
  Meaning: överskygga
  skymma förmörka fördunkla fördystra skugga
 10. 15
  Meaning: skugglägga
  schattera skraffera ombrera skugga
 11. 16
  Meaning: avskärma
  skydda från solen ge skugga åt skugga
 12. 17
  Meaning: ständig följeslagare
  dubbelgångare detektiv spion förföljare skugga
 13. 18
  Meaning: skepnad
  vålnad fantom drömbild skenbild overklighet
  chimär bländverk gengångare själ skugga
 14. 19
  Meaning: skymt
  fläkt aning glimt
  spår tillstymmelse skugga
 15. 20
  Meaning: blek avbild
  blek avbild skugga
 16. 21
  Meaning: skymundan
  undangömdhet obemärkthet avigsida
  frånsida skuggsida skugga
 17. 22
  Meaning: hot
  varsel orosmoln skugga
 18. 23
  Meaning: schattering
  skuggning skugga
 19. 24
  Meaning: obelyst plats
  skuggrik plats solskydd skugga
 20. 25
  Meaning: skuggbild
  silhuett skugga
 21. 26
  Meaning: schattera
  strecka skugga markera skraffera
 22. 27
  Meaning: psyke
  ande jag ego
  anima skugga själ
 23. 28
  Meaning: återge fina skiftningar
  ge nyanser schattera skugga avtona
  förtona fördriva nyansera
 24. 29
  Meaning: antydan
  aning skymt hårsmån smula
  obetydlighet skugga petitess nyans

skugga synonyms - Swedish related words for skugga

Synonyms before and after skugga

 • skröplig gammal stackare
 • skröplighet
 • skrövla
 • skubb
 • skubba
 • skudda
 • skudda stoftet av fötterna
 • skudda stoftet av sina fötter
 • skuffa
 • skuffelse
 • skugga
 • skuggande
 • skuggbild
 • skuggestalt
 • skuggfigur
 • skuggfäktning
 • skuggig
 • skuggkontur
 • skugglik
 • skugglinje
 • skuggliv