Found 94 synonyms in 10 groups
 1. 1
  Meaning: blyg
  förlägen försagd besvärad tafatt förvirrad skamsen illa berörd skygg brydd snopen handfallen osäker nervös främmande generad
 1. 2
  Meaning: uppskrämd
  uppskärrad rädd skygg försagd förskrämd
 2. 3
  Meaning: vaksam
  på sin vakt skygg avvaktande försiktig
 3. 4
  Meaning: rädd
  klenmodig modlös harhjärtad feghjärtad fegsint försagd blödig mesig
  sjåpig ömklig ynklig skygg modstulen skraj feg
 4. 5
  Meaning: förlägen
  bortkommen timid generad skygg tillbakadragen försagd försynt anspråkslös
  tafatt brydd buskablyg förvirrad vilsen förbryllad blyg
 1. 6
  Meaning: handrädd
  lättskrämd skuggrädd skvätten skygg
 2. 7
  Meaning: otillgänglig
  undvikande enstörig misstänksam skygg
 3. 8
  Meaning: modfälld
  modlös modstulen klenmodig räddhågad harhjärtad harig
  blödig lättskrämd skygg blyg timid rädd
 4. 9
  Meaning: orolig
  osäker ängslig skygg rädd
  uppriven uppjagad nervös
 5. 10
  Meaning: kuvad
  lydig underdånig ödmjuk saktmodig tålig viljelös motståndslös
  resignerad tam skygg blyg foglig undergiven

skygg synonyms - Swedish related words for skygg

Synonyms before and after skygg

 • skyddsvälde
 • skyddsvärn
 • skyddsväst vid fäktning
 • skyddsympa
 • skyddsängel
 • skydrag
 • skyfall
 • skyffel
 • skyffla
 • skyffla undan
 • skygg
 • skygga
 • skygga för
 • skyggande
 • skygghet
 • skygglapp
 • skygglappar
 • skyhög
 • skyhöljd
 • skyig
 • skyl