Found 7 synonyms in 1 groups
1
Meaning: hjälpare
understödjare, stöd, gynnare, mecenat, bidragsgivare, donator, stödjare

stödjare synonyms - Swedish related words for stödjare