Found 14 synonyms in 1 groups
1
Meaning: höja sig
uppstiga, skjuta upp, tränga upp, gå till väders, lyfta, häva sig, resa sig, välva sig, framträda, uppdyka, avancera, klättra uppåt, göra karriär, stiga

Synonyms for tränga

Found 9 synonyms in 1 groups

Synonyms for upp

Found 1 synonyms in 1 groups

tränga upp synonyms - Swedish related words for tränga upp