Found 5 synonyms in 1 groups
1
Meaning: ekoeffekt [n]
tredimensionell verkan, rumslig verkan, plastisk verkan, djupverkan, stereoeffekt

Synonyms for tredimensionell

Found 2 synonyms in 2 groups

Synonyms for verkan

Found 11 synonyms in 9 groups

tredimensionell verkan synonyms - Swedish related words for tredimensionell verkan